Logo
Lyckade projekt
Företagsvänner

Samer fick jobb på Garantell

Allt började 2015 när jag lämnade mitt älskade Irak och kom till Sverige. Jag fick lämna ett liv, en familj, en karriär och en framtid. Allt. För att få börja på nytt. Mitt i sommaren 2018 fick jag komma in i det svenska arbetslivet. Det var Garantell som öppnade portarna för mig.

Läs mer »
Unga vänner

Aktivitetssamtal

Hur skapar man sig en meningsfull fritid efter skolan? Som nyanländ till ett land där man varken kan språket eller sedvänjorna blir man lätt isolerad.

Läs mer »
Unga vänner

Land of the Free

– Grafitti om barnkonventionen Under hösten 2021 engagerade Internationella Vänner barn, ungdomar och deras familjer

Läs mer »
Unga vänner

Happy Fritid

På skolorna vi samarbetade med när det gäller Aktivitetssamtal bedrev vi även konceptet Happy fritid där

Läs mer »

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: