Logo

Land of the Free

– Grafitti om barnkonventionen

Under hösten 2021 engagerade Internationella Vänner barn, ungdomar och deras familjer i olika verksamheter i Rydaholm. Rydaholm är ett samhälle 3 mil från Värnamo. Här bor familjer från olika världsdelar och skolan är mångkulturell med 40–50 procent som talar ett annat modersmål än svenska. Rydaholm räknas till ett socioekonomiskt särskilt utsatt område.
Internationella Vänner inledde ett samarbete med Navets Fritidsgård för att skapa en meningsfull fritid för familjerna. Resultatet kommer att ställas ut på olika platser i Värnamo kommun (först ut blev Gummifabriken  i Värnamo).

Årtal för projektet: 2021
Möjliggörare: MUCF, Värnamo kommun, Internationella Företagsvänner, volontärer och medlemmar
Samarbetspartners: Victor Egerbo

Bakgrund

Internationella Vänner inledde ett samarbete med Rydaholmsskolan och mellanstadieklasserna från åk 3-6. Tillsammans med skolan, fritidsgården Navet och en grafittikonstnär började vi prata om barnkonventionen och vad den innebär. Eleverna diskuterade detta i skolan genom ord och bild.

Dessa bilder skickades sedan till grafittikonstnären Victor Egerbo.

Han började se ett mönster utifrån bilderna och skissade fram bilder som sedan barnen, ungdomar och dess familjer skulle få möjlighet att måla.

Uppdrag

Under ett flertal onsdagseftermiddagar och kvällar målade barn, ungdomar och föräldrar på grafittikuber, 1×1 meter i grupper om tre. Temat var barnkonventionen och mänskliga rättigheter samt för vem konventionen gäller (ALLA – oavsett hudfärg och bakgrund).

Vi använder oss av färger som blått och rött vilket gör att man upplever att hudfärgerna försvinner. Det är inte lika lätt att se och kategorisera olikheter när vi målar ögon och händer i andra färger. Hudfärgen försvinner och istället framträder ansiktsuttryck och känslan. Vad gör händerna? Vart tittar ögonen? Hur tänker och känner personen som tittar, eller sträcker ut sin hand? Det viktiga är inte hudfärgen eller bakgrunden, det viktiga är individen. Alla individer har något att bidra med, och alla individer har en plats i vår gemenskap och i samhället.

Syfte

Utbildning kring integration och barns rättigheter. Alla är lika mycket värda. Genom projektet ville vi skapa en känsla av samhörighet och teamwork. Samtidigt fick deltagarna lära sig att skissa, konstruera, skruva, laminera med mera.

Målgrupp och resultat

Elever i åk 3–6 i Rydaholm.

Varje tillfälle engagerade ca 45–50 barn och ungdomar.

Tack till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)[JB1]  Rydaholms Frikyrka, Tvenne Torn samhällsförening, Rydaholms skola, Värnamo kommun, Enheten för flerspråkighet i Värnamo kommun, Teknikcenter i Värnamo, Victor Egerbo, Lysande.nu

Fler lyckade projekt Internationella Vänner genomfört

Vill du komma i kontakt med oss för att göra ett liknande projekt?

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: