Logo

Hur kan Internationella Vänner hjälpa till?

Internationella Vänner är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation  som verkar i Jönköpings och Kronobergs län. Utan vinstsyfte arbetar vi aktivt för att såväl svenska som nyanlända barn, unga och vuxna ska få bättre förutsättningar för att leva och trivas här.

Hur kan Internationella Vänner hjälpa till?

Genom att aktivt söka stöd ifrån stat, region, länsstyrelser, stiftelser och förvaltningar skapar vi en ekonomisk plattform som kommer behövande till godo. Gåvor och bidrag från medlemmar, företag och privatpersoner är också en viktig inkomstkälla.

Behövande som får vår hjälp är i dagsläget boende i Jönköpings och Kronobergs län, men vi är öppna för att starta nätverk även i andra delar av Sverige.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vilka får stöd från Internationella Vänner?

Vi hjälper alla utsatta människor i Jönköpings och Kronobergs län men kort sagt fokuserar vi på tre områden:

Vilka sitter i styrelsen för Internationella Vänner?

  • Johnny Grauengaard – Styrelseordförande
  • Lo ClaessonLedamot
  • Samer Hakeem – Ledamot
  • Bengt EinarssonSuppleant
  • Sefika Muratovic Suppleant
  • Mikael Norin Suppleant
  • Peter Lagerman –  Finansieringsstrateg / Driver Internationella Vänner 
  • Hanni PhamEkonomichef
  • Maria Eklind – Verksamhetssamordnare

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: