Vårt syfte

Internationella Vänner är ett integrationsnätverk som arbetar för att skapa möten och mötesplatser mellan etablerade svenskar och nyanlända i alla åldrar. Vi vänder oss till såväl enskilda personer som familjer.

Syftet är en naturlig integration genom att skapa nya sociala kontaktnät och kulturutbyten i samhället. Vi arbetar utifrån ett holistiskt familjeperspektiv. Ordet integration betyder ”förening till helhet” vilket vi tar fasta på.

Arbetssättet utgår ifrån ett familjeperspektiv där vi lotsar barn/unga in i föreningsliv, vuxna in i samhällsliv och arbetssökanden in i arbetsliv. Vi fångar gärna helheten vilket är ett fundament i vår verksamhet.

Vi hoppas att vårt nätverk ska vara en unik chans för oss alla att få insyn i andra kulturer och få nya vänner – kanske för livet!

Med vänliga hälsningar,
Peter Lagerman

Vill du stödja vår verksamhet?

Swisha till 123 396 91 69

 

Vår historia

 

Värnamos Internationella Vänner (VIV) startades som ett initiativ från Invandrarbyrån och Studieförbundet Vuxenskolan i Värnamo kommun. Peter Lagerman hade gjort en förstudie under våren 2006 där det tydligt framkom att behovet av mötesplatser för invandrare och svenskar fanns. Peter Lagerman har sedan dess varit projektledare för verksamheten genom Studieförbundet Vuxenskolan som ägde projektet i Värnamo. Men för att komma igång med ett integrationsprojekt som Internationella Vänner behövs det många frivilliga krafter och intresserade samhällsmedborgare och det fanns det inom Värnamo Internationella Vänner. Sedan starten har nätverket uppburit årligt stöd från Värnamo kommuns Medborgarnämnd genom Invandrarbyrån fram till 2015 då nya stödsformer togs fram.

2010 utökades verksamheten till att innefatta Vaggeryds kommun under namnet Skillingaryd och Vaggeryds Internationella Vänner (SVIV). Med hjälp av projektpengar, ett gäng volontärer, studieorganisationer, kyrkor och samfund applicerades de goda erfarenheterna från Värnamo kommun till Vaggeryd och Skillingaryd. Nu uppbär Skillingaryd och Vaggeryds Internationella Vänner (SVIV) även kommunalt stöd.

Våren 2013 bildades så föreningen Internationella Vänner (IV). Den ideella föreningen består av representanter från olika kommuner. Föreningen Internationella Vänner (IV) bedrev under 2014 ett projekt genom Leader Linné. Detta för att sprida integrationskonceptet, Internationella Vänner, till sex (6) nya kommuner, nämligen Gislaved, Gnosjö, Hylte, Alvesta, Ljungby och Växjö kommuner. Detta var ett påverkansprojekt för att få fler kommuner med och inte ett sätt att bedriva verksamhet på egen hand i respektive kommun. 

Sedan 2015 har vi kört aktivt med många olika projekt däribland Arvsfondsprojektet Unga Vänner som pågick från 2016 till början av 2019. Därefter har stöden tilltagit från Regioner, Länsstyrelser, Norhedsstiftelsen mfl. Detta innnebär att vi har fått igång flera olika aktiviteter alltför en bättre integration i det svenska samhället.

Med stöd under årens lopp från