Logo

Aktivitetssamtal

Hur skapar man sig en meningsfull fritid efter skolan? Som nyanländ till ett land där man varken kan språket eller sedvänjorna blir man lätt isolerad. För att inkluderas i det svenska samhället är det viktigt att såväl barn som familj introduceras för det lokala föreningslivet. Här knyts ofta livslånga kontakter och här blir man del av gemenskapen.


Årtal för projektet: 2016–2019

Möjliggörare: Arvsfonden, Internationella Företagsvänner, volontärer och medlemmar
Samarbetspartners: Kommuner, integrationsenheten, skolor, föreningar och kulturskolor

Bakgrund

Rydaholms skola är en mångkulturell skola där ungefär hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Bostadspriserna är lägre här än i Värnamo tätort och därför hamnar många socialt utsatta människor i Rydaholm. Som nyinflyttad svensk har man fördel av att kunna språket och sedvänjorna men som nyanländ känner man kanske inte till att det finns ett rikt föreningsliv för barn.
Vi började projektet i Rydaholm men med tiden spred sig uppdraget även till andra skolor som ville ta del av den uppskattade aktiviteten.

Uppdrag

Genom Aktivitetssamtal på skolorna i Alvesta, Bredaryd, Rydaholm och Skillingaryd informera framför allt nyanlända familjer om fritidsaktiviteter och hur föreningslivet fungerar.

Syfte

Skapa en meningsfull fritid för hela familjen och visa vilka aktiviteter som finns på orten och hur föreningslivet fungerar. Efter intresse hos barnen hjälpte vi dem till aktiviteten där de även har fått nya faddrar/kompisar. När barnet provat följde vi upp besöket och tog kontakt med den valda föreningen så att hela familjen kunde följa med fortsättningsvis.

Målgrupp och resultat

Elever i åk F–6 samt deras familjer.

Totalt deltog 325 barn från F-klass upp till 11 år.
Ungefär 3 000 personer omfattades av projektet.

Tack till Rydaholms Frikyrka, Tvenne Torn samhällsförening, Bredaryds skola, Rydaholms skola, Grönkullaskolan, Fågelforsskolan, Värnamo kommun, Värnamo Simsällskap, Alvesta Simsällskap, Kulturskolan i Värnamo, RSK Rydaholms Hockey, RGOIF Rydaholm, Enheten för flerspråkighet i Värnamo kommun, Teknikcenter i Värnamo, Vaggeryds Kulturskola, Kulturarva, Föreningslivet på orterna, Skillingaryds handbollsklubb, Sommarkollo Kul i Sommar, Företag i bygden kring Rydaholm och Horda, Studieförbundet Vuxenskolan i Värnamo, Vaggeryds kommun

Fler lyckade projekt Internationella Vänner genomfört

Vill du komma i kontakt med oss för att göra ett liknande projekt?

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: