Logo

Världens Resa

Hur är det att fly mellan olika länder? Vad skulle man ta med sig om man bara fick ta med EN väska?

När en skolklass berikas med elever som flytt från andra länder uppstår många frågor. Som svar på detta skapade Internationella Vänner en föreställning med musik och samtal där deltagarna hade egna erfarenheter att dela med sig av. Denna föreställning döptes till Världens resa och den uppfyller läroplansmålet för årskurs 5 – Att förstå flytten mellan olika länder.


 Senaste föreställningen filmades  i utbildningssyfte eftersom flera skolor har hört av sig och velat få föreställningen uppsatt. 

Årtal för projektet: 2019

Möjliggörare: Arvsfonden, Internationella Företagsvänner, volontärer och medlemmar
Samarbetspartners: Kommuner, integrationsenheten, skolor, musikskolor, kulturarva, kyrkor

Bakgrund

Under perioder av konflikter anländer många flyktingar till Sverige och till skolklassen. Många frågor dyker upp. Hur reser man utan pass? Är det farligt? Kan du flytta tillbaka?
Internationella Vänner skapade föreställningen Världens Resa som sattes upp i Alvesta tre gånger under våren 2019. Under hösten samma år visades föreställningen i Skillingaryd fyra gånger.

Uppdrag

Genom föreställningen Världens Resa beskrivs hur det är att fly från ett land och ta sig till ett annat. Många av barns frågor besvaras i föreställningen men en hel del tänkvärda frågor bjuder föreställningen också på.

Syfte

Öka förståelsen för nyanlända och besvara frågorna som dyker upp hos klasskamraterna. Kunskap bygger broar och skapar inkludering.

Målgrupp och resultat

Elever i åk 5 i Alvesta och Skillingaryd.

Världens Resa har satts upp på olika platser och efter olika förutsättningar. De föreställningar som sattes upp i Alvesta under våren 2019 handlade om fyra människors flytt till Sverige. Här medverkade elever med sång, musik och olika roller.
Höstens uppsättningar i Skillingaryd blev annorlunda. Bara en av de tidigare fyra hade möjlighet att deltaga. Därför blev Moussa från Somalia huvudpersonen i denna föreställning och barnen i klassen som också flyttat blev viktiga.

Tack till Grönkullaskolan, Fågelforsskolan, Värnamo kommun, Kulturskolan i Värnamo, Enheten för flerspråkighet i Värnamo kommun, Vaggeryds Kulturskola, Kulturarva, Vaggeryds kommun

Fler lyckade projekt Internationella Vänner genomfört

Vill du komma i kontakt med oss för att göra ett liknande projekt?

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: