Logo
VUXNA VÄNNER

Vad kan Internationella Vuxna Vänner göra?

Internationella Vuxna Vänner är en plattform för nyanlända vuxna som kommer till Jönköpings och Kronobergs län. Vi hjälper till att skapa sociala mötesplatser för att möjliggöra en lättare väg in i Sverige och för snabbare integrering.

Lyckade projekt för Vuxna Vänner

Tack vare ovärderligt stöd från människor som bidrar med både pengar och engagemang kan Internationella Vänner möjliggöra flera olika projekt för Vuxna Vänner. 

Vill du komma i kontakt med oss för att skapa projekt med utsatta vuxna?

Jobbmatchning och kompetensutveckling

Syftet med leaderprojektet är att stärka kompetensförsörjningen genom att hjälpa personer, i synnerhet utrikes födda och nyanlända, till en förbättrad arbetsmarknadssituation, genom prova-på praktik, information om studier, studiebesök på olika arbetsplatser, externa föreläsare samt stöttning i att skriva meritförteckning/CV.

Verksamheten bedrivs i tre kommuner: Alvesta, Sävsjö och Värnamo.

Aktiviteter vi ordnar

För att underlätta integration i Jönköpings och Kronobergs län har vi under årens lopp skapat flera olika aktiviteter.
Dessa varierar över tid och beror på antalet nyanlända, men uppskattade aktiviteter är:

Studiebesök

Sociala mötesplatser

Språkcafé

Vänaftnar

Familjeaktiviteter

TIA-insatser

Internationella Vänner har lång erfarenhet av att med bidrag ifrån Länsstyrelsen skapa tidiga insatser för asylsökande, så kallade TIA-insatser.

Agenda 2030

I Agenda 2030, de globala målen för FN, finns flera poster som inkluderar hållbarhet. Inflyttning till städer och samhällen ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Internationella Vänner föreläser och informerar gärna om vikten av hållbara och jämlika samhällen. Företag som satsar på jämlikhet avseende kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och ålder blir mer lönsamma.

Relaterade artiklar: Internationella Vänner & Gobala målen »

Är du nyanländ vuxen som gärna vill komma i kontakt med svenska samhället? Kontakta oss gärna. 

Vill du stödja vår verksamhet för Vuxna Vänner?

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: