”En plats för det goda mötet”

Konceptet ”Vuxna Vänner” bidrar till en lättare väg in i Sverige för de som är nyanlända vuxna.

Detta har vi gjort genom aktivitetssamtal i vårt tidigare projektet ”WeDoTo” i samarbete med ”Unga Vänner” med stöd av såväl Leader Linné Småland och Allmänna Arvsfonden.

Vi möts även vid olika sociala mötesplatser så som språkcaféer, vänaftnar, familjeaktiviteter m.m.

 

Vuxna vänner

Aktiviteter

 

Vi erbjuder aktiviteter i olika orter för att underlätta din integrationen in i samhället.
Vi tillhandahåller olika aktiviteter, studiebesök, sociala mötesplatser men också fika, vilket leder vidare till spännande samtal!

Vill du veta vad som finns i din kommun?

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Vi har olika projekt

Internationella Vänner driver TIA-projekt.

Vi skulle vilja komma ut och besöka era projektdeltagare och föreläsa och informera. Vi kommer prata om Agenda 2030 med mera.

Finns intresse skulle vi gärna besöka er flera gånger.  Ämnet är stort och det är inget man lär sig på en gång. Vi tänker att man eventuellt skulle kunna göra något studiebesök på något reningsverk eller sopstation, butik med mera för att visa hur det fungerar i praktiken.

Vill du stödja vår verksamhet?

Swisha till 123 396 91 69