Logo
Vad vi gör

Internationella Vänner hjälper människor genom att skapa hållbara städer och samhällen

Internationella Vänner är en ideell förening i Jönköpings och Kronobergs län. Med hjälp av bidrag från medlemmar samt regionalt och statligt stöd skapar vi en grogrund för hållbara städer och samhällen i länen. Vi tar avstamp i Agenda 2030 i och fokuserar på att bidra med socialt, ekonomiskt och en miljömässigt hållbar utveckling.

Ända sedan starten 2013 är vår verksamhet inriktad på att inkludera och hjälpa människor i alla sammanhang. Vi tror på ett jämlikt samhälle där alla är lika mycket värda oavsett kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

Exempel på vad vi gör

Matchmaking

Genom nära samarbete med lokala företag förmedlar vi rätt kompetens bland nyanlända och andra arbetssökanden

Föreläsning och utbildning

Vi föreläser och utbildar om integration, mångfald och social hållbarhet

Översättningar och tolkarbete

Vi kan förmedla översättningar och tolkarbete på många olika språk

Socialt kontaktnät

För nyanlända vuxna skapar vi olika sociala mötesplatser

Aktivitetssamtal

Vi hjälper barn och familjer in i förenings- och idrottsvärlden

Skolbesök, klasserna F–6

Vi kan ordna föreläsningar för skolklasser för att skapa förståelse för andra människors liv och kulturer

Happy Fritid

Med lokala föreningen har vi bedrivit ”after-school”-aktiviteter för barn i åk F–6

Övningskörning

Vi bedriver privat övningskörning för nyanlända unga vuxna

Skräddarsydda aktiviteter

Har du en aktivitet du vill göra? En föreläsning du skulle vilja att vi gjorde? Kontakta oss om du vill diskutera en möjlighet.

FN:s globala mål är viktiga för Internationella Vänner

Följande mål är våra ledstjärnor

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: