”En meningsfull fritid för alla barn från olika kulturer”

Syftet med projektet ”Unga Vänner” var att aktivt verka för integration av nyanlända barn i det svenska samhället och skapa naturliga mötesplatser mellan barn och familjer från olika kulturer.

Vi ville lyfta fram den befintliga förenings- och fritidsverksamheten som finns i de orter som ingick i projektet och utgå ifrån den. Barnen som har möjlighet att delta under projektets början är barn som gick på F-6 skolan i Rydaholm och Grönkullaskolan i Alvesta.

Tanken var att matcha in de nyanlända barnen i samhällets aktiviteter, och ge dem kunskap om vilket urval av aktiviteter som fanns på deras ort. Det här gjordes genom aktivitetssamtal som familjer bjöds in till. Vi vill att det här ska skapa naturliga mötesplatser mellan familjer från olika kulturer.

Detta koncept har vi nu tagit med oss in i vår förening och arbetar vidare med på olika sätt!

Unga Vänner

Aktivitetssamtal

Vi har bedrivit ”aktivitetssamtal” i Alvesta, Rydaholm och Värnamo. Samtalen innebär att vi fick förmånen att möta familjer på skolor för att informera om olika fritidsaktiviteter.
Vi brukade i regel bjuda in till samtal men önskar du som nyanländ enbart testa en aktivitet är du välkommen att kontakta oss!

Världens resa

Vill ni veta mer om flytten mellan olika länder?
Vi vill att alla barn i årskurserna F-6 ska kunna ta del av läroplansmålet ”att förstå flytten mellan olika länder” och därför har vi arrangerat föreställningen ”Världens resa” där människor från olika kulturer kommer och berättar om sin flytt. Har du frågor eller vill du veta mera om konceptet?

Happy fritid

På de skolor vi har varit verksamma bedrev vi även konceptet ”Happy fritid” där vi i
samarbete med lokala föreningar bedrev ”after-school”-aktiviteter för barn i åldrarna åk. F-6.

Denna kunskap delar vi gärna med oss av för de som vill föra tankarna vidare och arbeta utefter konceptets principer!

Vill du stödja vår verksamhet?

Swisha till 123 396 91 69