Logo
Unga vänner

Det här gör Internationella Unga Vänner

Internationella Unga Vänner hjälper svenska och nyanlända barn i Jönköpings och Kronobergs län. Vårt fokus är barn och unga som behöver stöttning socialt och ekonomiskt. Ett exempel på det är att introducera barnen för befintlig förenings- och fritidsverksamhet på orten där de bor. Det kan handla om att informera, sponsra och stötta. Att få möjlighet att vara med i t.ex. en fotbollsklubb skapar en meningsfull fritid för alla barn från olika kulturer. Det ger också vuxna möjlighet att träffa andra vuxna vid sidan om fotbollsplanen.

Lyckade projekt för Unga Vänner​

Tack vare statligt, regionalt och lokalt stöd tillsammans med pengar och engagemang från fantastiska människor så kan Internationella Vänner möjliggöra flera olika projekt. Nedan listar vi några av dem vi har gjort de senaste åren.

Vill du komma i kontakt med oss för att göra ett liknande projekt?
Är du ett barn som kanske har idéer eller behöver hjälp? Var inte rädd för att kontakta oss.

 

Aktivitetssamtal

Hur skapar man sig en meningsfull fritid efter skolan? Som nyanländ till ett land där man varken kan språket eller sedvänjorna blir man lätt isolerad. För att inkluderas i det svenska samhället är det viktigt att såväl barn som familj introduceras för det lokala föreningslivet. Här knyts ofta livslånga kontakter och här blir man del av gemenskapen.

Världens resa

Hur är det att fly mellan olika länder? Vad skulle man ta med sig om man bara fick ta med EN väska?

När en skolklass berikas med elever som flytt från andra länder uppstår många frågor. Som svar på detta skapade Internationella Vänner en föreställning med musik och samtal där deltagarna hade egna erfarenheter att dela med sig av. Denna föreställning döptes till Världens resa och den uppfyller läroplansmålet för årskurs 5 – Att förstå flytten mellan olika länder.

Happy fritid

På skolorna vi samarbetade med när det gäller Aktivitetssamtal bedrev vi även konceptet Happy fritid där vi i samarbete med lokala föreningar bedrev ”after-school”-aktiviteter för barn i åldrarna åk F-6.

Land of the Free

Under hösten 2021 engagerade Internationella Vänner barn, ungdomar och deras familjer i olika verksamheter i Rydaholm. Internationella Vänner inledde ett samarbete med Navets Fritidsgård för att skapa en meningsfull fritid för familjerna. Resultatet kommer att ställas ut på olika platser i Värnamo kommun (först ut blev i Värnamo).

Vill du stödja vår verksamhet för Unga Vänner?

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: