”För en lättare väg in i arbetet”

Genom konceptet ”Företagsvänner” vill Internationella Vänner tillsammans med lokala företag vara med och forma framtidens arbetsplatser. Inom Internationella Vänners stora nätverk träffar vi bland annat på våra olika sociala mötesplatser många människor, vilka har erfarenheter och kunskaper som efterfrågas av företag och andra arbetsplatser.

Vi har ett nära samarbete med de lokala företagen för att kartlägga vilka behov som finns hos dem. Företagsvänner vill bistå företagen att hitta rätt kompetens bland våra nyanlända, och andra arbetssökanden, och därmed aktivt medverka till att främja anställning av medarbetare från världens alla hörn. Det är viktigt att människor med sina olika kvaliteer och yrkeskompetenser slussas in i arbetslivet.

Företagsvänner

Gör ditt företag till en ”Internationell Vän”

 

Företagare är välkomna att vara med och investera i framtiden genom att stödja oss ekonomiskt genom de olika företagspaketen som vi har utarbetat.

Med ert medlemskap erbjuds:

* Föreläsningar om integration och mångfald.
* Utbildning och information inom integration.
* Företagsaktiviteter, t.ex. i social hållbarhet.
* Synas som ”internationella vän på hemsidan.
* Språkstöd / tolkar i många olika språk.
* Översättningar av facktext på olika språk.

Vill du komma in på arbetsmarknaden?

 

Företagsvänner vill hjälpa människor med olika yrkeskompetenser så de kan slussas in i arbetslivet.

Tillsammans med våra företagsvänner kan vi erbjuda dig tips och råd när du ska närma dig arbetsmarknaden.

Vill du ha hjälp med att söka arbete så kan du skicka in ditt CV till oss.

Vill du stödja vår verksamhet?

Swisha till 123 396 91 69