Logo
Bli en del av Internationella Företagsvänner
Som vänföretag gör ni en viktig insats för svenska och nyanlända barn, unga och vuxna boende i Jönköpings och Kronobergs län.

Ge en gåva

Tillsammans med dig som företag kan vi skapa hållbara städer och samhällen. Er insats kommer svenska och nyanlända barn, unga och vuxna till godo.

Ge en företagsgåva som hjälper barn, unga och vuxna i Jönköpings och Kronobergs län.

Som tack får ni ett litet kommunikationspaket bestående av:

  • Diplom
  • E-postsignatur
  • Presentation på vår webbplats
  • Presentation i våra sociala medier
  • Nyhetsbrev två gånger om året

Ni får kostnadsfritt ta del av våra tjänster:

  • Föreläsningar om integration och mångfald
  • Utbildning och information om integration
  • Företagsaktiviteter, t.ex. social hållbarhet

Andra tjänster som vi kan hjälpa våra företagsvänner med:

  • Språkstöd/tolkarbete i flera olika språk
  •  Översättningar av facktext på olika språk

Ni kan också välja att stödja oss inkognito (utan omnämnande). I detta fall utgår kommunikationspaketet men övriga tjänster ingår om ni önskar.

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: