Logo

Happy Fritid

På skolorna vi samarbetade med när det gäller Aktivitetssamtal bedrev vi även konceptet Happy fritid där vi i samarbete med lokala föreningar bedrev ”after-school”-aktiviteter för barn i åldrarna åk F-6.

Årtal för projektet: 2016–2019

Möjliggörare: Arvsfonden, Internationella Företagsvänner, volontärer och medlemmar
Samarbetspartners: Kommuner, integrationsenheten, skolor, föreningar och studieförbund

Bakgrund

Nyanlända saknar kunskap om svenskt föreningsliv och kan ofta uppleva känslan av isolering på orten där man har blivit placerad. Ofta saknar man både bil och körkort, och att träffa svenska familjer kan kännas svårt. Genom Happy Fritid har barnen introducerats för olika föreningsaktiviteter samtidigt som vi har tagit fasta på forskning som visar att dagens barn rör sig för lite. Vi valde därför aktiviteter som främjar rörelse såväl som gemenskap.

Uppdrag

I samarbete med föreningslivet introducera barnen till fritidsaktiviteter utanför skoltid. Vi på Internationella Vänner har hjälpt till med logistiken för både skola och förening.

Syfte

Öka delaktighet och inflytande för nyanlända. Skapa möjligheter till en meningsfull fritid efter skolan och att även se till att möjligheter för godkänt betyg i idrott kan uppnås (till exempel genom godkänd kunskapsnivå i simning).

Målgrupp och resultat

Elever i åk F–6 i Rydaholm, Alvesta och Skillingaryd.

Alla aktiviteter och inbjudningar har inkluderat alla skolbarn.
Genom Happy Fritid har deltagande skolors elever fått möjlighet att prova på aktiviteter som normalt sett oftast nås via centralorterna. Exempel på sådana uppskattade aktiviteter är simundervisning, dans (breakdance, hip hop), ishockey, gymnastik och idrott och teknik.

Tack till Rydaholms Frikyrka, Tvenne Torn samhällsförening, Bredaryds skola, Rydaholms skola, Grönkullaskolan, Fågelforsskolan, Värnamo kommun, Värnamo Simsällskap, Alvesta Simsällskap, Kulturskolan i Värnamo, RSK Rydaholms Hockey, RGOIF Rydaholm, Enheten för flerspråkighet i Värnamo kommun, Teknikcenter i Värnamo, Vaggeryds Kulturskola, Kulturarva, Victor Egerbo, Lysande.nu, Föreningslivet på orterna, Skillingaryds handbollsklubb, Sommarkollo Kul i Sommar, Företag i bygden kring Rydaholm och Horda, Studieförbundet Vuxenskolan i Värnamo, Vaggeryds kommun

Fler lyckade projekt Internationella Vänner genomfört

Vill du komma i kontakt med oss för att göra ett liknande projekt?

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: