Logo

Därför ska du vara medlem

Att vara medlem och engagerad i Internationella Vänner betyder att du är en viktig del i Jönköpings och Kronobergs län. Din röst betyder att vi är fler som arbetar för jämlikhet och lika värde för alla människor oavsett ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och kön.

Läs mer om vad vi gör

Bli medlem i Internationella Vänner

  • Stötta arbetet för barn och ungas rättigheter
  • Engagera dig som volontär i någon av våra verksamheter
  • Bidra till att Internationella Vänner får en starkare röst i samhället
  • Alla människor är lika mycket värda
  • Hjälp oss att genomföra aktiviteter för utsatta människor i Jönköpings och Kronobergs län

Vad kostar medlemskapet?

Att vara medlem kostar 100 kr för enskild person och 200 kr för familj (som bor på samma adress).
Vill du bli medlem? Ge oss dina kontaktuppgifter så ordnar vi medlemskap.

Bli volontär i Internationella Vänner

  • Stötta barn på flykting- och asylboenden
  • Bli läxläsare när föräldrar har svårt att hjälpa till med skolarbetet
  • Ordna en simskola för nyanlända som inte kan simma
  • Övningskör med nyanlända som behöver svenskt körkort
  • Har du egna idéer om hur du kan hjälpa till? Låt oss få veta.

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: