Logo

Happy Fritid

På skolorna vi samarbetade med när det gäller Aktivitetssamtal bedrev vi även konceptet Happy fritid där vi i samarbete med lokala föreningar bedrev ”after-school”-aktiviteter för barn i åldrarna åk F-6. Årtal för projektet: 2016–2019 Möjliggörare: Arvsfonden, Internationella Företagsvänner, volontärer och medlemmarSamarbetspartners: Kommuner, integrationsenheten, skolor, föreningar och studieförbund Bakgrund Nyanlända saknar kunskap om svenskt föreningsliv och kan […]

Land of the Free

– Grafitti om barnkonventionen Under hösten 2021 engagerade Internationella Vänner barn, ungdomar och deras familjer i olika verksamheter i Rydaholm. Rydaholm är ett samhälle 3 mil från Värnamo. Här bor familjer från olika världsdelar och skolan är mångkulturell med 40–50 procent som talar ett annat modersmål än svenska. Rydaholm räknas till ett socioekonomiskt särskilt utsatt […]

Världens Resa

Hur är det att fly mellan olika länder? Vad skulle man ta med sig om man bara fick ta med EN väska?

Aktivitetssamtal

Hur skapar man sig en meningsfull fritid efter skolan? Som nyanländ till ett land där man varken kan språket eller sedvänjorna blir man lätt isolerad.