Logo
Happy Fritid

Happy Fritid

På skolorna vi samarbetade med när det gäller Aktivitetssamtal bedrev vi även konceptet Happy fritid där vi i samarbete med lokala föreningar bedrev ”after-school”-aktiviteter för barn i åldrarna åk F-6. Årtal för projektet: 2016–2019 Möjliggörare: Arvsfonden,...
Land of the Free

Land of the Free

– Grafitti om barnkonventionen Under hösten 2021 engagerade Internationella Vänner barn, ungdomar och deras familjer i olika verksamheter i Rydaholm. Rydaholm är ett samhälle 3 mil från Värnamo. Här bor familjer från olika världsdelar och skolan är mångkulturell...
Världens Resa

Världens Resa

Hur är det att fly mellan olika länder? Vad skulle man ta med sig om man bara fick ta med EN väska? När en skolklass berikas med elever som flytt från andra länder uppstår många frågor. Som svar på detta skapade Internationella Vänner en föreställning med musik och...
Aktivitetssamtal

Aktivitetssamtal

Hur skapar man sig en meningsfull fritid efter skolan? Som nyanländ till ett land där man varken kan språket eller sedvänjorna blir man lätt isolerad. För att inkluderas i det svenska samhället är det viktigt att såväl barn som familj introduceras för det lokala...