Logo

GDPR

Information om hur Internationella Vänner behandlar personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny dataskyddsförordning som började gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR kommer att ersätta den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Lagen innebär att skyddet för dina personuppgifter stärks genom att vi som hanterar dina personuppgifter får ökade skyldigheter i hanteringen av personuppgifter.

Det betyder att vi måste:
1. Ha ett tydligt syfte med hanteringen av dina personuppgifter
2. Ha en laglig grund som styrker användningen av dina personuppgifter
3. Skydda dina personuppgifter så att de inte sprids vidare

 

Vad är en personuppgift och vilka personuppgifter använder
Internationella Vänner?

En personuppgift är en information som kan knytas direkt till dig som person. Det kan vara ditt namn, ditt telefonnummer, en bild på dig eller din adress. Internationella Vänner lagrar bland annat följande personuppgifter:

–  För- och efternamn
–  Adress
–  Telefonnummer
– E-post
– Skolklass (Vid anmälan till ”Happy fritid”)
– Fritidshem (Vid anmälan till ”Happy fritid”)
– Fritidsaktivitet (Vid intresseanmälan till ”aktivitetssamtal”)

Internationella Vänner lagrar endast uppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera anmälningar till vår verksamhet och sköta nödvändig administration kring våra verksamheter i föreningen.

 

Hur hanterar Internationella Vänner foto, film och ljudupptagning?

I vår verksamhet kan vi komma att fotografera, filma eller spela in ljud. Vi använder bild, film och ljud för att på ett bra och tydligt sätt visa den verksamhet som bedrivs i föreningen. Det kan handla om projektaktiviteter, nätverksträffar, fritidsaktiviteter, möten/samlingar etc.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss via mail.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller ditt barn eller för att återkalla ditt samtycke, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av personuppgifter. 

Fredsgatan 25, 331 52 Värnamo  |   info@internationellavanner.se

VÅRA HUVUDPARTNERS: