VÄXJÖ
Vi vill vara en mötesplats för att skapa vänskapsband
mellan människor från olika kulturer.

Ovan: Bilder från en trevlig vänafton i Braås den 14:e februari.
Det var många härliga personer som var på plats! "I tisdags hade vi vänafton i forsamlingshemmet i Braås. Det var jättebra och det fanns många deltagare. Vi var runt 70 personer! Det var många personer från olika länder som lagat mat, vi fick smaka på olika rätter ifrån Eritrea och Syrien. Så trevligt & gott!"
- Tekle Weldegabir
En ny vänaftonskväll ägde rum den 28:e mars som också blev en trevlig tillställning.

OM VÄXJÖ

Under hösten 2015 beviljades Internationella Vänner stöd från Växjö kommuns urbana medel för att bedriva ett projekt under ett år i Växjö. Verksamheten bedrevs i Braås och Lammhult. Arbetet innefattade olika sociala mötesplatser, där nya och etablerade svenskar kunde mötas under lättsamma former. Exempel på aktiviteter som pågått under 2016 är språkcafé, löpargrupp, basket, gymnastik och handarbete. Under sommaren bedrev Internationella Vänner, tillsammans med Team Braås och Växjö kommun, Braås Summer Sport Camp. Under flera veckors tid förekom då olika aktiviteter för barn och ungdomar i bland annat Braås sporthall, det  anordnades mini-olympiad och besök av bland annat Växjö Lakers och Växjö DFF.

Projeketet innebar också att skapa vänfamiljer och vänpersoner, där en etablerad svensk familj/person fungerar som stöd för en nysvensk familj/person.
Detta underlättar etableringen i det svenska samhället och gör det enklare för nya svenskar att få svenska vänner.

Projektet avslutades under första kvartalet 2017. Nu söker vi nytt stöd för fortsättning under 2018.