VÄXJÖ
Vi vill vara en mötesplats för att skapa vänskapsband
mellan människor från olika kulturer.

Under 2019 har vi projekt "En lättare väg in i Sverige" för asylsökanden vilket sker i samarbete med Macken i Växjö med vår ledare Kefah och Caisa i spetsen. Projektet syftar till att underlätta vägen in på arbetsmarknaden vilken är primär när man väl fått uppehållstillstånd i Sverige.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Kronoberg

Information:

 

OM VÄXJÖ

Under hösten 2015 beviljades Internationella Vänner stöd från Växjö kommuns urbana medel för att bedriva ett projekt under ett år i Växjö. Verksamheten bedrevs i Braås och Lammhult. Arbetet innefattade olika sociala mötesplatser, där nya och etablerade svenskar kunde mötas under lättsamma former. Exempel på aktiviteter som pågått under 2016 är språkcafé, löpargrupp, basket, gymnastik och handarbete. Under sommaren bedrev Internationella Vänner, tillsammans med Team Braås och Växjö kommun, Braås Summer Sport Camp. Under flera veckors tid förekom då olika aktiviteter för barn och ungdomar i bland annat Braås sporthall, det  anordnades mini-olympiad och besök av bland annat Växjö Lakers och Växjö DFF.

Projeketet innebar också att skapa vänfamiljer och vänpersoner, där en etablerad svensk familj/person fungerar som stöd för en nysvensk familj/person.
Detta underlättar etableringen i det svenska samhället och gör det enklare för nya svenskar att få svenska vänner.

Projektet avslutades under första kvartalet 2017. Nu söker vi nytt stöd för fortsättning under 2018.