Om oss

19 oktober 2017

Om Oss/Vårt Arvsfondsprojekt

 


Aktivitetsamtal
Detta hålls tillsammans med nyanlända familjer. Vi är verksamma på tre skolor i dagsläget. Dessa är Rörstorpskolan (Värnamo), Rydaholmsskola (Rydaholm) och Grönkullaskolan (Alvesta). Vi erbjuder där en inblick i ortens förenings, fritids och kulturliv. Detta för att erbjuda barnen en innehållsrik fritid och hjälpa barnet/familjen att få en inblick i nya bostadsortens möjligheter.

 


Happy Fritid
Vi anordnar efter skoldagens slut efterfrågade aktiviteter så som dans, teater, simning och löpning i samarbete med ortens föreningar, kulturskolor, studieorganisationer mm. Detta görs för att få en ökad gemenskap och förståelse för varandra. Denna aktivitet är kostnadsfri för att alla ska ha möjlighet att delta och vi får sponsring av kommun eller dylikt tillsammans med projektet.

 

Världens Resa
Här arbetar vi med nyanlända vuxna som förbereder berättelser/föreläsningar tillsammans med projektet om deras resa till Sverige. Vi samarbetar även med nyanlända elever som får berätta om deras resa och om deras hemland. Sedan besöker de vuxna tillsammans med barnen skolan för att gemensamt berätta för eleverna om deras resa. På detta sätt så tar vi tillvara på de olika kulturerna som ett led i att nå läroplansmålen.

Här samarbetar vårt Arvsfondsprojekt med Rydaholms skola, Medborgarskolan i Värnamo och Region Jönköpings län.
Sen projektet drogs igång så har vi träffat ca 150st familjer för aktivitetsamtal. Av de familjer som bjuds in så kommer så gott som alla och efter ett samtal så har de flesta barn valt att prova på åtminstone en aktivitet. Vi har märkt att vissa aktiviteter har haft större efterfrågan så som tex dans och simning. Vi har då valt att skapa ovannämnda Happy Fritid. Detta för att kunna erbjuda tex dans i samarbete med kulturskolan för att barnen ska få möjlighet att delta även om det ej finns på orten egentligen. Vi har även med hjälp av föreningar dragit igång extra simning just med tanke på att detta är ett av målen i läroplanen som eleven måste klara. Vi har ambitionen att utöka vårt utbud med fler Happy Fritid aktiviteter såsom löpning, pyssel, matlagning. Dessa kurser sker i samarbete med ortens föreningar och medborgarskolan. Vi finns både på Facebook och Instagram där vi delar med oss av bilder och information  om de olika aktiviteterna vi är ute på. Kika gärna in!