UNGA INTERNATIONELLA VÄNNER
"Vi vill skapa en meningsfull fritid för alla barn från olika kulturer"
Kontakt

AKTUELLT

MÅNDAGAR - DANS I RYDAHOLM:
Åk F-2 kl 13.30-14.10 
Åk. 3-6 kl 14.10-14.50 (Obs: Ny tid!)
Dansen arrangeras med Värnamo kultuskola.

TISDAGAR - LÖPNING I VÄRNAMO:
Åk. 4-5 kl. 15.00 - 16.15
Löpningen arrangeras tillsammans med Apladalenslöparklubb.
Obs: Anmälan 

AKTIVITETSSAMTALEN ÄR I FULL GÅNG!
Här finns många olika fritidsaktiviteter
att välja på i Rydaholm, Alvesta och Värnamo

Vill du vara med?
Fyll i vårt intresseformulär längre ner på sidan

PROJEKTET STÖDS MED HJÄLP AV ARVSFONDEN

   Forumet "Unga Interantionella Vänner" möter barn och ungdommar
för att skapa en meningsfull fritid. 
Arbetet sker i tre olika spår:

1. Aktivitetssamtal
2. "Happy fritid"
3. "Världens resa" 

OM ARVSFONDSPROJEKTET

Syftet med projektet ”Unga Internationella Vänner” är att aktivt verka för integration av nyanlända barn i det svenska samhället och skapa naturliga mötesplatser mellan barn och familjer från olika kulturer.Vi vill lyfta fram den befintliga fritidsverksamheten som finns i de orter som ingår i projektet och utgå ifrån den. Barnen som har möjlighet att delta under projektets början är barn som går på F-6 skolan i Rydaholm och Grönkullaskolan i Alvesta. Tanken är att matcha in de nyanlända barnen i samhällets aktiviteter, och ge dem kunskap om vilket urval av aktiviteter som finns på deras ort. Det här görs genom aktivitetssamtal som familjer bjuds in till.Vi vill att det här ska skapa naturliga mötesplatser mellan familjer från olika kulturer.

 

KONTAKT

Sofia Elmgren, Projektledare.


073 - 079 68 55

Marielle Sundler, Projektmedarbetare. 


073 - 503 67 50

Jusuf Osman, Projektmedarbetare/språkstöd.


073 - 476 34 63