VÅRT SYFTE

Internationella Vänner vill skapa mötesplatser för svenska familjer, invandrarfamiljer och enskilda personer, för att därigenom skapa nya sociala kontaktnät och kulturutbyten i vårt samhälle. Internationella Vänner vill också skapa ett nätverk där alla organisationer, som arbetar för ökad integration, kan stödja varandra.

Vår förhoppning är att detta nätverk ska vara en unik chans för oss alla att få insyn i andra kulturer och få nya vänner – kanske för livet!

INTERNATIONELLA VÄNNERS STYRELSE & FÖRTROENDEVALDA


Anna Tran
ordförande


Roqia Rassouli
kassör


Jimmy Zeka
ledamot


Bengt Einarsson
suppleant


Göran Malm
suppleant


Sofia Elmgren
suppleant

 

 

HISTORIK

Värnamos Internationella Vänner (VIV) startades som ett initiativ från Invandrarbyrån och Studieförbundet Vuxenskolan i Värnamo. Peter Lagerman  hade gjort en förstudie under våren 2006 där det tydligt framkom att behovet av mötesplatser för invandrare och svenskar fanns. Peter Lagerman har sedan dess varit projektledare för verksamheten genom Studieförbundet Vuxenskolan som äger projektet i Värnamo. Men för att komma igång med ett integrationsprojekt som Internationella Vänner behövs det många frivilliga krafter och intresserade samhällsmedborgare och det finns det inom Värnamo Internationella Vänner. Sedan starten har nätverket uppburit årligt stöd från Värnamo kommuns Medborgarnämnd genom Invandrarbyrån.

2010 utökades verksamheten till att innefatta Vaggeryds kommun under namnet Skillingaryd och Vaggeryds Internationella Vänner (SVIV). Med hjälp av projektpengar, ett gäng volontärer, studieorganisationer, kyrkor och samfund applicerades de goda erfarenheterna från Värnamo kommun till Vaggeryd och Skillingaryd. Nu uppbär Skillingaryd och Vaggeryds Internationella Vänner (SVIV) även kommunalt stöd.

2012 gjordes med framgång en förstudie i Hylte kommun för att ta reda på om det fanns ett intresse att få igång Internationella Vänner i Hylte. Det blev ett enigt ja till frågan från SV Hylte/Halmstad, Röda Korset/Unnaryd, Friluftsfrämjandet, NYSIR, HVB Bryggan och Svensk utlännningsförening i Hylte.

Våren 2013 bildades så föreningen Internationella Vänner (IV). Den ideella föreningen består av representanter från olika kommuner. Föreningen Internationella Vänner (IV) bedrev under 2014 ett projekt genom Leader Linné. Detta för att sprida integrationskonceptet, Internationella Vänner, till sex (6) nya kommuner, nämligen Gislaved, Gnosjö, Hylte, Alvesta, Ljungby och Växjö kommuner. Detta var ett påverkansprojekt för att få fler kommuner med och inte ett sätt att bedriva verksamhet på egen hand i respektive kommun. Det blev ett lyckat projekt med många informationsmöten i de olika kommunerna. Detta ledde till att styrgrupper för Internationella Vänner bildades i ovan nämnda kommuner.

Sedan 2015 kör vi aktivt med många olika projekt däribland Arvsfondsprojektet Unga Internationella Vänner mellan åren 2016-2018. Därefter har stöden tilltagit från Regioner, Länsstyrelser, Norhedsstiftelsen mfl. Detta innnebär att vi har fått igång flera olika aktiviteter alltför en bättre integration i det svenska samhället.