KONTAKT

Sofia Elmgren, ambassadör 


073 - 079 68 55

Peter Lagerman, projektutvecklare


070-51 160 36

Anette Bergkvist, projektsamordnare


070-541 06 41

Internationella Vänner
Fredsgatan 25
331 52 Värnamo