INTERNATIONELLA VÄNNER
"En plats för det goda mötet"

Välkommen!

Internationella Vänner är ett integrationsnätverk som arbetar för att skapa möten och mötesplatser mellan etablerade svenskar och nyanlända i alla åldrar. Vi vänder oss till såväl enskilda personer som familjer. Vi vill arbeta för en naturlig integration och därigenom skapa nya sociala kontaktnät och kulturutbyten i samhället. Vi hoppas att vårt nätverk ska vara en unik chans för oss alla att få insyn i andra kulturer och få nya vänner - kanske för livet!

Ps. Bli en del av oss! Se info nedan.

Bli vår medlem - fyll i Dina uppgifter här!

Medlemsavgift: 100 kr
Vi vill vara en mötesplats för att skapa vänskapsband mellan människor från olika kulturer

Den 20:e april hade vi vårt årsmöte. Vi gick igenom ett spännande 2016,
och ser nu fram emot ett händelserikt 2017!